WINDEV 26

WINDEV to potężny zestaw narzędzi typu IDE i ALM, który pozwala na budowę strategicznych aplikacji szybko i łatwo zarazem oferując prostą integraję pomniędzy różnymi platformami takimi jak . Net, Java i innymi!

WINDEV 26 jest nadzwyczajnym narzędziem redukującym koszty i czas za pomocą ulepszonych funkcji, wydajności i niezawodności.

Pack Wx26 800

NOWE FUNKCJE 26

wx26newfunct      

Nowa wersja 26 daje Wam 926 nowych funkcji, które pozwolą Wam być jeszcze bardziej skutecznym w nowoczesnym świecie, który stale się rozwija.

Nowe elementy sterujące, wzmocniona wydajność, większa interoperacyjność, to części nowych 926 funkcji wersji 26. Zwiększmy doświadczenie biorąc korzyści z nowych technologii: to zaleta wersji 26.

Dzięki przejściu do wersji 26, aplikacje automatycznie zyskują na nowych możliwościach, szybkości i jakości, dostosowują się do ostatnich zmian technologicznych.

WINDEV 26, WEBDEV 26 i WINDEV MOBILE 26 to Twoje codzienne narzędzia. Dzięki nim Jesteś bardziej wydajny, Twoje prace są bardziej rozwojowe, mocniejsze i szybsze.
Nasz cel jest jasny: Twoja satysfakcja i sukces, we wszystkich środowiskach i dla wszystkich urządzeń.

Jesteśmy dumni z nowej wersji 26 ta wersja jest dla Ciebie koniecznością a wkrótce stanie się Twoją ulubioną.