WINDEV 24

WINDEV to potężny zestaw narzędzi typu IDE i ALM, który pozwala na budowę strategicznych aplikacji szybko i łatwo zarazem oferując prostą integraję pomniędzy różnymi platformami takimi jak . Net, Java i innymi!

WINDEV 24 jest nadzwyczajnym narzędziem redukującym koszty i czas za pomocą ulepszonych funkcji, wydajności i niezawodności.

packages windev webdev windev mobile 24

NOWE FUNKCJE 24

windev 24 new      

Nowa wersja 24 daje Wam 924 nowych funkcji, które pozwolą Wam być jeszcze bardziej skutecznym w nowoczesnym świecie, który stale się rozwija.

Nowe elementy sterujące, wzmocniona wydajność, większa interoperacyjność, to części nowych 924 funkcji wersji 24. Zwiększmy doświadczenie biorąc korzyści z nowych technologii: to zaleta wersji 24.

Dzięki przejściu do wersji 24, aplikacje automatycznie zyskują na nowych możliwościach, szybkości i jakości, dostosowują się do ostatnich zmian technologicznych.

WINDEV 24, WEBDEV 24 i WINDEV MOBILE 24 to Twoje codzienne narzędzia. Dzięki nim Jesteś bardziej wydajny, Twoje prace są bardziej rozwojowe, mocniejsze i szybsze.
Nasz cel jest jasny: Twoja satysfakcja i sukces, we wszystkich środowiskach i dla wszystkich urządzeń.

Jesteśmy dumni z nowej wersji 24 ta wersja jest dla Ciebie koniecznością a wkrótce stanie się Twoją ulubioną.